Ελληνικά » Διαμονή

Διαμονή

Το Συνέδριο SEAC 2013 θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό Κτίριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών <http://en.uoa.gr/the-university.html>, στο κέντρο της Αθήνας, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου του 2013.

 

Αυτός είναι ο καμβάς των ιδεών, πάνω στον οποίο υφαίνεται η πραγματοποίηση του Συνεδρίου SEAC-2013,  μέσα στο πολύ όμορφο περιβάλλον του κέντρου της Αθήνας, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  <http://en.uoa.gr/the-university.html> (κεντρικό κτίριο <http://wikimapia.org/1515589/Rectorate-Main-building-National-and-Kapodistrian-University-Athens>),
κοντά στην Ακρόπολη <http://odysseus.culture.gr/h/3/eh351.jsp?obj_id=2384>,
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο <http://www.namuseum.gr/index-en.html> και το Νομισματικό Μουσείο <http://www.nma.gr/ilioumelathron_en.htm> ( για το έργο και την ζωή του H.Schliemann<http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schliemann>, για την οικία του Schliemann <http://en.wikipedia.org/wiki/Numismatic_Museum_of_Athens>),  με τα δύο αυτά μέρη όχι πολύ απομακρυσμένα από δύο αρχαία αστρονομικά παρατηρητήρια, του παρατηρητήριο του Μέτωνα, του 5ου αιώνα π.Χ., <http://en.wikipedia.org/wiki/Metonic_cycle> στην Πνύκα
Pnyx<http://en.wikipedia.org/wiki/Pnyx> και το αστρονομικό παρατηρητήριο,
αλλά και αστρονομικό <http://www.mlahanas.de/Greeks/TowerWinds.htm> ωρολόγιο του Ανδρόνικου του Κυρρήστου <http://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?id=71129> (επονομαζόμενο και  Αέρηδες  - ο Πύργος των Ανέμων, στην οδό Αιόλου), μεταξύ του 2ου και 1ου αιώνα π.Χ.. Η Ακαδημία <http://www.mesogeia.net/athens/places/platonacademy/platonacademy_en.html> του Πλάτωνα και το Λύκειο του Αριστοτέλη, το Πανεπιστήμιο του Πρόκλου <http://en.wikipedia.org/wiki/Proclus> (ακριβώς απέναντι από το Θέτρο του Διονύσου
<http://www.mesogeia.net/athens/places/theatredionysos/theatredionysostop_en.html>),
ο Κεραμικός <http://www.mesogeia.net/athens/places/kerameikos/kerameikostop_en.html>,
η Βιβλιοθήκη του Αδριανού  <http://en.wikipedia.org/wiki/Hadrian%27s_Library> (τόσο ως Πανεπιστήμιο
<http://www.mesogeia.net/athens/places/hadrianlibrary/hadrianlibrarytop_en.html>αλλά και ως Ερευνητικό κέντρο) , καθώς και πολλές άλλες βιβλιοθήκες, αλλά και η Αγορά <http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Agora_of_Athens>  βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση και αξίζουν να τις επισκεφθεί κανείς.